Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
FreerunningFreerunning Buitenlocatie 8+J.J van Deinselaan 42Wekelijks op:maandag19:00 - 20:00
FreerunningFreerunning Helmerhoek 07-08 jaarRunenberghoek 2Wekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
FreerunningFreerunning Helmerhoek 09-10 jaarRunenberghoek 2Wekelijks op:vrijdag18:00 - 19:00
FreerunningFreerunning Helmerhoek 11-12 jaarRunenberghoek 2Wekelijks op:vrijdag19:00 - 20:00
FreerunningFreerunning Helmerhoek 13-20 jaarRunenberghoek 2Wekelijks op:vrijdag20:00 - 21:00
FreerunningFreerunning Stroinkslanden 10:00Vastertlanden 161Wekelijks op:zaterdag10:00 - 11:00
FreerunningFreerunning Stroinkslanden 11:00Vastertlanden 161Wekelijks op:zaterdag11:00 - 12:00
FreerunningFreerunning wo Stroinkslanden 07+Vastertlanden 161Wekelijks op:woensdag16:30 - 17:30
Vragen
- Met dit formulier schrijf je je direct in voor het lidmaatschap.
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip. Je ontvangt een bevestiging van je lidmaatschap.
- Als bij de les wordt aangegeven dat de les vol is, schrijf je je in voor de wachtlijst. Je ontvangt hiervan een bericht.
 
Stichting leergeld
Gaat uw zoon/dochter sporten met behulp van Stichting Leergeld ?
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik G.V. Sportlust-Enschede om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van G.V. Sportlust-Enschede: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van G.V. Sportlust-Enschede ontvangen*
G.V. Sportlust-Enschede mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Ik heb reeds lessen gevolgd via Sjors Sportief*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Indien ja; Waar ligt uw interesse voor vrijwilligerswerk?*
Opmerking