Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Gym SeniorenGym Senior Dr Coppes Dr Coppesstraat 28CWekelijks op:dinsdag18:30 - 19:30
Gym SeniorenGym Senior HaaksbergerstraatHaaksbergerstraat 255Wekelijks op:woensdag14:30 - 15:30
Gym SeniorenGym Senior HelmerhoekRunenberghoek 2Wekelijks op:woensdag19:00 - 20:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip. Dit is nog geen definitief lidmaatschap.
- Deze inschrijving voor proeflessen is pas definitief na bevestiging per e-mail van G.V. Sportlust-Enschede
- Na 3 proeflessen vernemen wij graag of het lidmaatschap wel/niet geactiveerd kan te worden.
 
Stichting leergeld
Gaat uw zoon/dochter sporten met behulp van Stichting Leergeld ?
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik G.V. Sportlust-Enschede om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van G.V. Sportlust-Enschede: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van G.V. Sportlust-Enschede ontvangen*
G.V. Sportlust-Enschede mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
G.V. Sportlust-Enschede mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking